Friday, January 2, 2009

The Devils drives Mercedes

Dan apa yang lagi merisaukan ialah ianya diletakkan di kawasan sekolah rendah.

No comments: